Aktualności


Rusza nowy projekt – CRACOVIA-HF finansowany przez ABM

  CRACOVIA-HF „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na  przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośredniej frakcji wyrzutowej.” Sponsor: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Nr protokołu: DW.0701.005.2020P EudraCT: 2020-005302-2 Principal Investigator Prof. dr hab. Jadwiga Nessler   Wprowadzenie: Niewydolność serca (HF) z pośrednią frakcją wyrzutową (HFmrEF) jest schorzeniem związanym z istotną chorobowością i umieralnością, dlatego wymaga skutecznych terapii, które […]