Działalność diagnostyczna


Pracownia Echokardiografii
Pracownia EKG
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń – ODiLO
Pracownia elektrofizjologii
 
Wielkość fontu
Kontrast