Pracownia Echokardiografii

Kierownik: prof. UJ dr hab. med. Andrzej Gackowski
Rejestracja: Beata Wojas – tel. (12) 614-30-31
Pracownia znajduje się na 1 piętrze budynku Kliniki, w przełączce, na planie poniżej zaznaczona nr 3.

Pracownia posiada Akredytację Sekcji Echokardiografii PTK

Zakres działalności:

Pracownia Kliniki działa od 1992roku w ramach KSS im. Jana Pawła II. Wykonuje ponad 2200 badań echokardiograficznych rocznie. Prowadzimy pełny zakres badań z zakresu echokardiografii (badania przezklatkowe, przezprzełykowe, testy obciążeniowe, badania kontrastowe), oraz badania USG tętnic i żył obwodowych.

Pracownicy:

 • Prof. UJ dr hab. med. Andrzej Gackowski – członek Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK
 • Dr med. Urszula Czubek
 • Prof. UJ dr hab. med. Ewa Konduracka
 • Dr hab. med Olga Kruszelnicka
 • Dr Anton Chrustowicz
 • Wyposażenie:
 • Wysokiej klasy echokardiograf ACUSON-SIEMENS SEQUOIA C512
 • Sondy: przezklatkowa, przezprzełykowa, naczyniowa
 • Oprogramowanie do obrazowania harmonicznego, badań obciążeniowych, kontrastowych.
 • System archiwizacji cyfrowej danych obrazowych w ramach centralnego serwera Szpitala COMPACS
 • Defibrylator
 • Zestaw reanimacyjny

Działalność dydaktyczna i naukowa:

 • Staże z zakresu echokardiografii dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii
 • Współorganizacja odbywających się regularnie od 2001r. Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych. Warsztaty organizowane dwa razy w roku za każdym razem gromadzą ok. 300 lekarzy, głównie z Polski południowej, szkolących się w echokardiografii
 • Współredakcja IV-tomowego podręcznika ECHOKARDIGORAFIA PRAKTYCZNA pod red. P. Podolca, W. Tracz, P. Hoffmana, A. Gackowskiego (Medycyna Praktyczna 2004 – 2006) – nagrodzonego nagrodami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Współredakcja III-tomowego interaktywnego kursu multimedialnego na płycie DVD MULTIMEDIALNA ECHOKARDIOGRAFIA pod redakcją P. Podolca i A. Gackowskiego (Medycyna Praktyczna 2007-2009)
 • Współautorstwo podręczników:
  – ECHOKARDIOGRAFIA pod red. P. Hoffmana i J.D. Kasprzaka
  – ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTALNEJ pod red. H. Szwed
  – ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA pod red. E. Płońskiej
  – TKANKOWA ECHOKARDIOGRAFIA DOPLEROWSKA pod red. A. Szyszki i H. Siniawskiego
  – Rozdziały dot. echokardiografii w podręczniku NAGŁA ŚMIERĆ SERCOWA pod red. W. Piwowarskiej
  – Autorstwo artykułów w ramach cyklu edukacyjnego Kardiologii po Dyplomie „Elementarz echokardiograficzny”
 • Wykłady w ramach systematycznych szkoleń Sekcji Echokardiografii PTK
 • Praca nad stworzeniem oprogrmowania i sieci telekonsultacyjnej badań echokardograficznych we współpracy z Katedrą Informatyki AGH
 • Spis publikacji

Plan Kliniki:

Wielkość fontu
Kontrast