Pracownia EKG, testów wysiłkowych oraz 24 godz. monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego

 

 

Kierownik: 
Rejestracja – tel. (12) 614-30-30 w godzinach 08.00-14.00
Pracownia EKG się na I piętrze budynku Kliniki, na planie poniżej zaznaczona nr 4.

Zespół:

 • st. technik elektrokardiologii Iwona Adamczak
 • st. technik elektrokardiologii Małgorzata Dużyk
 • mgr Żaneta Mrożek

Zakres badań diagnostycznych:

 • Testy wysiłkowe
  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej
  • testy spiroergometryczne
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera:
  • ocena zaburzeń rytmu,
  • przewodzenia,
  • cichego niedokrwienia,
  • zmienności rytmu,
  • dyspersji QT
 • •EKG wysokiego wzmocnienia:
  • rejestracja uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia oraz krótkookresowej zmienności rytmu sera
  • ocena późnych potencjałów komorowych
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi:
  • ocena średniego, maksymalnego i minimalnego ciśnienia tętniczego w ciągu doby

Wyposażenie:

 • Zestaw do prób wysiłkowych CASE P z bieżnią T2100
 • Rejestratory 24 i 72-godzinnego EKG Reynolds. (3-kanałowe, 12-kanałowe)
 • Analizator późnych potencjałów Aerotel LTD
 • Monitor ciśnienia krwi Spacelabs 90217
 • Oprogramowanie do odczytu i analizy zapisów EKG i ciśnienia tętniczego krwi

Plan Kliniki:

Wielkość fontu
Kontrast