Pracownia elektrofizjologii

Kierownik: dr med. Bogumiła Bacior
Pracownia znajduje się na I piętrze budynku Kliniki, na planie poniżej zaznaczona nr 6.

Rejestracja badań – w systemie INFOMEDICA – z poradni Instytutu Kardiologii Pielęgniarka koordynująca: Irena Bzukała

Zespół lekarzy i pielęgniarek :

 • Dr med. Bogumiła Bacior
 • lek. med. Barbara Śzlusarczyk
 • Dr med. Mateusz Wnuk
 • Dr med. Artur Pietrucha
 • Piel.
 • Technik EKG

Zakres badań diagnostycznych:

 • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne – hisografia – programowana stymulacja komór
 • Nieinwazyjne badanie eletrofizjologiczne – przezprzełykowa stymulacja lewego przedsionka
 • Stymulacja „overdrive” w przerywaniu arytmii nadkomorowych
 • Rejestracja EKG przezprzełykowego
 • Testy farmakologiczne w diagnostyce arytmii uwarunkowanych genetycznie (kanałopatie) np. Zespołu wydłuzonego QT, zespołu Brugadów

Wyposażenie:

 • Aparat RTG z ramieniem C
 • System rejestracji i analizy EKG do badań elektrofizjologicznych EP-WorkMate 56 WM-02-562 firmy EPMed Systems
 • Stymulator diagnostyczny Biotronik UHS-20
 • Stymulator diagnostyczny EP-4 EPMed Systems
 • Stymulator diagnostyczny przezprzełykowy SP5E
 • Monitor EKG GE Dash 300

Plan Kliniki:

Wielkość fontu
Kontrast