Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń – ODiLO

Kierownik: dr med. Artur Pietrucha
Rejestracja – tel. (12) 614-30-44 w godzinach 7:00-9:00
Pracownia znajduje się na II piętrze budynku Kliniki, na planie poniżej zaznaczona nr 6.

Rejestracja badań – w systemie AMMS – Pielęgniarka koordynująca: Irena Bzukała

Zespół lekarzy i pielęgniarek :

 • Dr med. Artur Pietrucha
 • Dr med. Mateusz Wnuk
 • Piel. Irena Bzukała NFESC
 • Piel. Wanda Batko

Zakres badań diagnostycznych:

 • Test pionizacyjny
  • standardowy – prot. Westminsterski,
  • z prowokacją nitrogliceryną – protokół Włoski
 • Masaż zatok szyjnych
 • Próba Valsalvy
 • Test ortostatyczny
 • Trening pionizacyjny w leczeniu omdleń odruchowych
 • Testy farmakologiczne w diagnostyce arytmii uwarunkowanych genetycznie (kanałopatie) np. Zespołu wydłuzonego QT, zespołu Brugadów
 • Edukacja przeciwomdleniowa

 

 

Wyposażenie:

 • zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (“beat-to-beat”) i EKG z parametrami hemodynamicznymi NEXFIN firmy BMEYE
 • stół pionizacyjny
 • zestaw do oceny saturacji mózgowej INVOS 5100

Plan Kliniki:

Wielkość fontu
Kontrast