Działalność lecznicza

Wyposażenie:

Sala intensywnej Terapii Kardiologicznej i Reanimacji liczy 6 łóżek. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt monitorujący podstawowe funkcje życiowe chorych oraz wybrane parametry hemodynamiczne. Ponadto dysponuje zestawem aparatów umożliwiających ratowanie życia w stanach bezpośredniego zagrożenia (defibrylatory – kardiowertery) oraz podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych (stymulatory zewnętrzne serca, respirator).
Opiekę nad chorymi sprawuje 2 lekarzy i 2-3 pielęgniarki.

Struktura:

Lekarz prowadzący: 
Pielęgniarka koordynująca: Beata Strychalska
1 młodszy asystent 2 pielęgniarki zmianowe
Kontakt : Tel.: (12) 614-25-49, (12) 614-23-92, (12) 614-30-12, (12) 614-30-13.

Ponadto Klinika dysponuje 8 salami chorych z 23 łóżkami wyposażonymi w system ciągłego monitorowania telemetrycznego.
Punkt pięlęgniarski – Tel. (12) 614-23-91, (12) 614-23-83

Hospitalizacje planowe:

Pacjenci zakwalifikowani w Poradni Instytutu Kardiologii są hospitalizowani w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki i leczenia, w tym w celu kwalifikacji do koronarografii i rewaskularyzacji inwazyjnej.

Ostry dyżur:

Klinika uczestniczy w systemie leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych. Lekarze Kliniki dyżurują jako I operatorzy w Zespole Medycyny Ratunkowej Krakowskiego szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Po leczeniu inwazyjnym w Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń pacjenci są hospitalizowani w ramach 24-godzinnego dyżuru zawałowego.

Koronarografia, angioplastyka wieńcowa:

Zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej u chorych Kliniki Choroby Wieńcowej są wykonywane w Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii CM UJ przez czterech lekarzy Kliniki (A.Gackowski, G.Gajos, N.El-Massri, J.Matysek) będących specjalistami chorób wewnętrznych, specjalistami kardiologii, kardiologami europejskimi oraz posiadającymi tytuł doktora nauk medycznych. Specjaliści Kliniki mają doświadczenie wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej od 5 do 15 lat. W Klinice wykonywane są zabiegi koronarografii, przezskórnej interwencji wieńcowej z implanatacją stentów, wewnątrzwieńcowej ultrasonografii oraz inwazyjna ocena rezerwy wieńcowej. W Klinice wykonywanych jest około 1500 tego typu zabiegów, w tym około 600 zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej rocznie.

Porady ambulatoryjne:

Lekarze Kliniki konsultują chorych w Poradni kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Rejestracja telefoniczna – tel. (12) 614-22-53

Pacjenci mogą być kierowani do Poradni przez inne poradnie publiczne i niepubliczne mające kontrakt z NFZ.

W ramach działalności konsultacyjnej prowadzimy w szczególności leczenie chorych:

    • z chorobą niedokrwienną serca
    • z niewydolnością serca
    • z zaburzeniami rytmu serca
  • z omdleniami
  • z wadami wrodzonymi serca

Mapa dojazdu do Poradni i Szpitala:

Wielkość fontu
Kontrast