Dydaktyka – ogólne informacje

Działalność dydaktyczna

Koordynator zajęć UJ CM: Prof. dr hab. Ewa Konduracka

W Klinice wraz zatrudnionych jest łącznie 9 osób na etatach naukowo dydaktycznych. Prowadzą one zajęcia dydaktyczne dla studentów:

 • Wydziału Lekarskiego
  • Kierunek Lekarski: rok III-VI oraz zajęcia fakultatywne
  • Kierunek Dietetyka
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach:
  • Kierunek Fizjoterapia;
  • Kierunek Elektroradiologia
  • Kierunek Ratownictwo Medyczne
 • Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

Przy Klinice, w ramach Wydziału Lekarskiego działa studencie koło naukowe, które może poszczyć się licznymi osiągnięciami naukowymi opublikowanymi w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych

Klinika prowadzi staże specjalizacyjne z kardiologii i chorób wewnętrznych oraz kursy specjalizacyjne z kardiologii organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

Działalność w ramach School of Medicine – Jagiellonian University Medical College

   Zajęcia z zakresu nauczania obcokrajowych studentów medycyny na przyszłych lekarzy, rozpoczęły się w naszej Klinice od 1997 roku, dzięki zaangażowaniu Prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gajosa. Działamy w ramach Medical School of Medicine of Jagiellonian University, prowadząc zajęcia w systemie czteroletnim (amerykańskim) i sześcioletnim (europejskim). Uczymy  głownie studentów 4 roku toku 4-letniego oraz 3,4 i 6 go roku toku 6-letniego. Tok sześcioletni obejmuje głównie studentów skandynawskich.

   Obecnie w Medical School w naszej Klinice pracuje 6 lekarzy. Nasi lekarze byli współzałożycielami koła naukowego przy Medical School of Medicine of Jagiellonian University. Pod kierunkiem koordynatora Medical School z ramienia naszej Kliniki, dr hab.n. med. Olgi Kruszelnickiej-Kwiatkowskiej, powstały wspólne prace oryginalne ze studentami z Medical School UJ , publikowane w czasopismach z impact factor.

   Lekarze z naszej Kliniki (dr hab. n. med. O. Kruszlenicka-Kwiatkowska) prowadzą corocznie warsztaty ( w języku polskim i angielskim) dla studentów medycyny na temat podstaw i praktycznych aspektów badania EKG, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Oddział Kraków (IFMSA, International Federation of Medical Students Associations).

Lekarze z naszej Kliniki są regularnie, wysoko oceniani w ankietach studenckich, otrzymali liczne nagrody i wyrazy uznania od studentów. Profesor dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, będący prodziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych,  sześciokrotnie dostał nagrodę dla najlepszego nauczyciela akademickiego na Wydziale Lekarskim  UJ CM.