Prof. dr hab. med. Wiesława Piwowarska

Organizator i Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej IK UJ CM w latach 1990 – 2009

 1. Edukacja:
 • Akademia Medyczna w Krakowie – ukończona w 1963 r,
 • I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych – 1967 r,
 • II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych – 1971 r,
 • doktor nauk medycznych – 1972 r, 
 • doktor  habilitowany nauk medycznych z zakresu kardiologii – 1981 r,
 • profesor nauk medycznych – 1993 r,
 • profesor nadzwyczajny UJ – 1994 r,
 • profesor zwyczajny UJ – 2000 r,
 • staże zagraniczne w Londynie i Leuven,
 • Kardiolog europejski 2003
 1. Główne kierunki działalności naukowej i specjalności:

Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej, nowoczesna diagnostyka oraz  terapia ostrych zespołów wieńcowych szczególnie niestabilnej dusznicy bolesnej, zaburzenia rytmu i zagrożenie nagłą śmiercią sercową, badania elektrofizjologiczne i problemy stymulacji serca, badanie wpływu układu wegetatywnego i zaburzeń elektrolitowych u chorych zaburzeniami czynności węzła zatokowego, zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej, krańcowa niewydolność krążenia, powikłania u chorych po przeszczepie serca i ich zapobieganie prewencja pierwotna i  wtórna miażdżycy, tkankowa echokardiografia kontrastowa w ocenie ukrwienia miokardium w zawale mięśnia serca leczonym ułatwioną angioplastyką wieńcową. wpływ blokady B-adrenergicznej na przebieg i rokowanie chorych z niewydolnością serca, problem regeneracji uszkodzonego po zawale mięśnia serca, obraz kliniczny bezbólowej, całkowitej niedrożności tętnicy wieńcowej, nagła śmierć sercowa, diagnostyka i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu, powikłania kardiologiczne u pacjentów z cukrzycą.

 1. Publikacje:

Autor ponad 300 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych,
24 rozdziałów w książkach oraz 2(3) monografii. Znaczna część publikacji ukazała się w czasopismach zagranicznych takich jak PACE, European Heart Journal,  Journal of Ambulatory Monitoring, Japanese Heart Journal, Annales of Clinical Research, Cor et Vasa, Stimucoer, Cardiostimulatione, Reuve European de Technologie Biomedicale, Lancet, New England Journal of Medicine, Arterioscleros, Thrombosis and Vascular Biology i inne. Autor I współautor ponad 300 referatów wygłoszonych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w Kongresach i Sympozjach m.in. w Wiedniu, Berlinie, Sztokholmie, Kopenhadze, Lyonie, Amsterdamie, Hong-Kongu, Rzymie, Pekinie, Monachium, Waszyngtonie, Wenecji. W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyła jako kierownik ośrodka, organizator i koordynator programu badawczego w Klinice Choroby Wieńcowej, wielu znaczących programach badawczych, z których najważniejsze to; GUSTo-study, INJECT-trial, EURO- SYST. CIBIS, CIBIS II, MERIT HF, SYMPHONY, SYMPHONY II,  PARAGON A, PARAGON B. CARMEN, A-COMET II, Beautiful–trial ADVANCE, EURECA-Cardiscreen Europa, SURVIVE, PEO, CIBIS III, TRITON, OASIS, REGENT, ATHENA, A  to Z,  , SHIFT, TRILOGY, ATLAS, APPRAISE, RECORDAF.

 1. Działalność dydaktyczna:

Promotor 18 zakończonych przewodów doktorskich oraz 6 w toku. Opiekun prac habilitacyjnych w tym jednej habilitacji zakończonej i 4 w toku. Recenzent 42 prac doktorskich, 8 przewodów habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. Wykonywała również recenzje na zlecenia CKK oraz CPRB,  KBN.  Od grudnia 2003 ekspert Komisji Europejskiej. Członek Rad Redakcyjnych oraz recenzent prac w czasopismach European Heart Journal, Folia Cardiologica, Przegląd Lekarski, Medical Science Monitor, Kardiologia Polska.  Kierownik 35 zakończonych specjalizacji z chorób wewnętrznych I i II stopnia, oraz 26 specjalizacji z kardiologii. Dalszych 10 lekarzy odbywa pod jej nadzorem specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii.  Członek komitetów organizacyjnych i naukowych wielu krajowych i międzynarodowych kongresów i sympozjów naukowych mi.n. EUROPACE (Ateny 1997, Rzym 1998, Berlin 1999, Rzym 2000, Kopenhaga 2001, Rzym 2005, 2007), CARDIOSTIM, Kongresów Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczący i organizator sesji naukowych z zakresu elektrofizjologii i stymulacji serca   w/w czasie Kongresów.

 1. Działalność polityczna, społeczna:

Członek Wydziałowej komisji CMUJ ds. Badań Naukowych i współpracy Międzynarodowej CM UJ 1996-1999,Wudziałowej Komisji doz Nauczania i reformy Studiow 2002-2008. Organizator Stowarzyszenia Pomocy Sercu przy Klinice Choroby Wieńcowej (1992) promującego prozdrowotne działania, organizujące sesje szkoleniowe na temat czynników ryzyka miażdżycy itp. Organizacja Ośrodka Krakowskiego Telekardiomedu, konsultant z zakresu kardiologii w/w ośrodka.

Członek Komisji akredytacyjnej Akademickich Uczelni medycznych – 2006.

Rzecznik dyscyplinarny ds. Nauczycieli akademickich UJ w latach 2005-2008

 1. Działalność organizacyjna:

Organizator Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w latach 1988-1990 a następnie pracowni i zespołów badawczych w tej Klinice, Działalność i rozwój Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii PTK

Przewodnicząca Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii PTK 1985-1996, Działalność w Radzie Głównej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ – układanie programów dydaktycznych,  Od 1985 członek Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk / dwukrotnie główny organizator i przewodniczący sesji naukowych w ramach Komisji Nauk Medycznych/. W latach 1985 – 1992 Przewodnicząca Polskiej Grupy Roboczej do spraw Stymulacji Serca i Elektrofizjologii. Członek zespołu, który opracował Standardy Postępowania w Elektrostymulacji 1999, w latach 1998-2001 członek Rady Instytutu Telemedycyny  Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej CM UJ 1996-1999, a od 1999r.  –2008  Wydziałowej Komisji ds. Nauczania i Reformy Studiów. Od 2000r. jest również członkiem Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.  Działała w Radzie Głównej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UJ.

W 1995 roku powołana przez Ministra Zdrowia na członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds Kardiologii jako specjalista regionalny dla makroregionu Polski południowo-wschodniej, a następnie od 1999 do 2002, – województwa małopolskiego. Działalność ta przyczyniła się w istotny sposób do rozwoju opieki kardiologicznej i podniesienia poziomu lecznictwa w regionie.  

 1. Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych (pełnione funkcje):

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Komisji Nauk Medycznych Oddziału Krakowskiego PAN. Czlonek Intarnational Biographical centra.czlonek American Biographical Institute. Jest również członkiem New York Academy of Sciences, North American Society of Pacing and Electrophysiology. W latach 1986-1992 Przewodnicząca Sekcji Stymulacji Serca I Elektrofizjologii PTK, w latach W latach1992-1998 delegat krajowy do Zarządu  grupy Roboczej ds. Stymulacji Serca ESC Od 1994 do 2003 r członek Zarządu Grupy Roboczej ds Stymulacji Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2003- 2004  roku członek Advisory Board of  European Hearth Rhythm Association. .Od 2005-2009 członek Nominating Committee of European Heart Rhythm Association.

Członek Euro Heart Survey.

 1. Najważniejsze odznaczenia i wyróżnienia: 

Tytuł Fellow of the European Society of Cardiology European Cardiologist 2003,. Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za wdrażanie osiągnięć  w dziedzinie nauki ( zespolowa) w  1977. Dyplom uznania od Zarządu STN za całokształt pracy na rzecz Studenckiego Ruchu naukowego. Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia w 1982 r za osiągnięcia naukowe, Nagrody Rektora A.M. w Krakowie (1984, 1987, 1988, 1990r) za działalność i osiągnięcia naukowe, Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1978rok, Zespołowa Nagroda naukowa Polskiej Akademii Nauk w roku 1996 za cykl prac „Próby wyjaśnienia promiażdżycowego działania hyperinsulinizmu”, Zespołowa Nagroda Wdrożeniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 1998 za wdrożenie nowej metody leczenia opornych hipercholesterolemii aferezy LDL, dotychczas niestosowanej w Polsce. Pierwsza Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 1999 za publikacje zespołową w czasopiśmie zachodnim,  nagroda zespołowa PTK – 2008 r .  Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi w 2002 r, Medal Szpitala im Jana Pawła II w Krakowie oraz medal Fundacji Cor Aegrum. Nagroda Naukowa Folia Cardiologica (zespołowa) 2006r.Wyrożnienie Prezydenta Miasta Krakowa -2005r.Odznaka honorowa Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony Zdrowia – 2007r.

 1. Prywatnie:
 • Własna dewiza życiowa: “umiłowanie  życia we wszystkich jego przejawach
 • Ulubione sentencje i aforyzmy:
  poszukiwanie prawdy jest wartością nadrzędną
  przeciwności są po to by je pokonywać
 • Rozrywki i upodobania: psychologia, turystyka, muzyka, literatura piękna i poezja