Nauka

Zainteresowania naukowo-badawcze Pracowników Kliniki dotyczą różnych aspektów patogenezy, diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu I i cukrzycy typu II, a także zaburzeń rytmu, omdleń i nagłej śmierci sercowej.

Aktualne kierunki badań naukowych prowadzonych w Klinice – w trakcie aktualizacji.