Nauka

Zainteresowania naukowo-badawcze Pracowników Kliniki dotyczą różnych aspektów patogenezy, diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu I i cukrzycy typu II, a także zaburzeń rytmu, omdleń i nagłej śmierci sercowej.

Aktualne kierunki badań naukowych prowadzonych w Klinice:

 1. Kompleksowa terapia ostrych zespołów wieńcowych i groźnych zaburzeń rytmu serca ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych metod leczenia.
 2. Terapia genowa i terapia rekonstrukcyjna komórkami macierzystymi w leczeniu choroby niedokrwiennej serca.
 3. Nowoczesna diagnostyka i leczenie utrat przytomności.
 4. Wpływ wieloletniej cukrzycy typu 1 na funkcję skurczowo-rozkurczową i ukrwienie mięśnia serca, z uwzględnieniem współczesnej farmakoterapii.
 5. Modyfikacja odpowiedzi płytek na klopidogrel przy stosowaniu kwasów omega-3 wielonienasyconych.
 6. Ocena zmienności genetycznej cyklooksygenazy-2 w chorobie wieńcowej (we współpracy z II Katedrą Chorób Wewnętrznych CM UJ).
 7. Znaczenie remodelingu elektrycznego i mechanicznego przedsionków jako negatywnego czynnika rokowniczego u chorych z migotaniem przedsionków.
 8. Badania nad związkiem frakcji HDL-cholesterolu z obrazem klinicznym i rokowaniem u chorych z ostrym zawałem serca.
 9. Tworzenie systemu do telekonsultacji badań echokardiograficznych (we współpracy z Katedrą Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).
 10. Badania nad profilem neurohormonalnym i stężeniem markerów procesu zapalnego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
 11. Określenie wielkości stresu oksydacyjnego w ostrych zespołach wieńcowych.
 12. Badania nad układem krzepnięcia u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
 13. Ocena wpływu statyn na funkcję lewej komory i stężenie markerów zapalnych u chorych na przewlekłą niewydolność serca.
 14. Znaczenie diagnostyczne i rokownicze oznaczeń BNP u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej

Wyniki prowadzonych prac badawczych były przedstawiane na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych. Dorobek naukowy Pracowników Kliniki obejmuje ponad 400 artykułów naukowych, opublikowanych w recenzowanych polskich i anglojęzycznych czasopismach naukowych (m.in.: Eur Heart J, Lancet, N Engl J Med, Arterioscler Thromb Vasc Biol, J Heart Lung Transplant, Thromb Haemost, Int J Cardiol, Resuscitation, Am J Emerg Med, Diabetes Obes Metab, J Am Soc Echocardiogr, Echocardiograhy, Eur J Echocardiogr, Pacing Clin Electrophysiol, Cardiology, Kardiol Pol, Pol Arch Med Wewn, Cardiol J).

Lista publikacji naukowych pracowników Kliniki (pobierz plik w formacie Adobe Acrobat)

Nagrody:

Nagrody Kierownika Kliniki – Prof. dr hab. med. W. Piwowarskiej:

 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1978, 1998,1999
 • Nagroda Ministra Zdrowia 1982
 • Nagroda Rektora AM 1984, 1987, 1988, 1990
 • Nagroda Polskiej Akademii Nauk (zespołowa) 1997
 • Złoty Krzyż Zasługi 2002 r.
 • Nagroda naukowa Folia Cardiologica 2006 r.
 • Tytuł Kardiologa Europejskiego Fellow of the European Society of Cardiology
 • Członek Zarządu Grupy Roboczej do spraw Stymulacji Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Medal Szpitala im Jana Pawła II w Krakowie
 • Medal Fundacji Cor Aegrum

Nagrody pozostałych Pracowników Kliniki:

 1. Nagroda Zespołowa Prezydenta miasta Krakowa w dziedzinie Nauki i Sztuki za współudział w wykonaniu pierwszych stu przeszczepów serca wspólnie z Kliniką Chirurgii Serca i Naczyń w Krakowie (1996, dr hab. n. med. Jadwiga Nessler)
 2. Nagroda wdrożeniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za przeprowadzenie we współpracy z Zakładem Biochemii Klinicznej CM UJ pierwszego w Polsce zabiegu LDL-aferezy i zastosowanie tej metody w leczeniu opornej hypercholesterolemii rodzinnej (1997, prof. W. Piwowarska, dr n. med. Ewa Konduracka)
 3. Nagroda Polskiej Akademii Nauk za przeprowadzenie pierwszego w Polsce zabiegu LDL-aferezy (1997, prof. W. Piwowarska, dr n. med. Ewa Konduracka).
 4. Nagroda specjalna PTK dla członka komitetu redakcyjnego czterotomowego podręcznika „Echokardiografia Praktyczna” (2007, dr n. med. A. Gackowski)
 5. Nagroda Ministerstwa Edukacji Naukowej dla członka komitetu redakcyjnego czterotomowego podręcznika „Echokardiografia Praktyczna” (2007, dr n. med. A. Gackowski)
 6. Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za Publikację Naukową w 2007 r. przyznana za pracę: “Diabetes-specific cardiomyopathy in type 1 diabetes mellitus: no evidence for its occurrence in the era of intensive insulin therapy”, opublikowaną w European Heart Journal 2007; 28: 2465-71 (2008, dr n. med. E. Konduracka, dr n. med. A. Gackowski, lek. P. Rostoff, prof. W. Piwowarska).
 7. Nagroda II miejsca przyznana za pracę: “A randomized study of polyunsaturated omega-3 fatty acids to modify responsiveness to dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary artery disease (OMEGA-PCI Study)”, CARDIOLOGY UPDATE 2009, Davos, Switzerland (2009, dr n. med. G. Gajos).

Dziesięciu Lekarzy Kliniki ma tytuł Fellow of the European Society of Cardiology Trzech Lekarzy Kliniki jest członkami Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wielkość fontu
Kontrast