Kierownik

Prof. dr hab. med.  JADWIGA NESSLER

Stanowisko: Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej IK UJ CM

 1. Edukacja:
 • Akademia Medyczna w Krakowie – ukończona w 1981r,
 • I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych – 1985 r,
 • II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych – 1990 r,
 • III stopień specjalizacji z zakresu kardiologii – 2001r.
 • Doktorat – nauki medyczne, kardiologia – 1989 r,
 • Habilitacja – nauki medyczne kardiologia – 2008 r,
 • staże zagraniczne: w Ashford, Anglia, w Niemczech – sponsorowany przez Fundację Bosch
 • Tytuł Kardiologa europejskiego 2005
 • Tytuł Fellow ESC 2009
 1. Główne kierunki działalności naukowej i specjalności:
 • diagnostyka i leczenie różnych postaci klinicznych choroby niedokrwiennej serca, w tym ostrych zespołów wieńcowych, problemy związane z procesem regeneracji uszkodzonego miokardium po zawale mięśnia serca,
 • diagnostyka i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia,
 • wpływ blokady B-adrenergicznej na przebieg i rokowanie u chorych z niewydolnością serca,
 • czynniki wpływające na proces przebudowy u pacjentów z pozawałową niewydolnością serca,
 • wpływ markerów procesu zapalnego na przebieg i rokowanie u chorych z niewydolnością krążenia,
 • problem migotania przedsionków u chorych z niewydolnością serca – wpływ na stężenie BNP, markery zapalne oraz wydolność wysiłkową i rokowanie,
 • wpływ przewlekłego leczenia statynami na markery procesu zapalnego u chorych z niewydolnością serca o etiologii nie ischemicznej,
 • zaburzenia krzepnięcia u chorych z niewydolnością serca,
 • problem nagłej śmierci sercowej – ocena czynników ryzyka u chorych ze stabilną dusznicą bolesną, po przebytym zawale serca oraz u chorych z niewydolnością serca,
 • prewencja pierwotna i wtórna miażdżycy oraz leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej,
 • diagnostyka i leczenie omdleń.
 1. Publikacje:

Autor ponad 76 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym 12 rozdziałów w książkach. Część publikacji ukazała się w czasopismach zagranicznych takich jak PACE, European Heart Journal, Journal of Ambulatory Monitoring, Annales of Clinical Research, Int J Kardiol. Autor lub współautor 127 referatów wygłoszonych na kardiologicznych kongresach krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w Kongresach i Sympozjach m.in. w Wiedniu, Berlinie, Sztokholmie, Kopenhadze, Lyonie, Amsterdamie, Hong-Kongu, Sydney, Nicei, Barcelonie, Monachium, Waszyngtonie, Wenecji. Recenzent czasopism lekarskich takich jak: Acta Cardiologica, Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Cardiology Journal, Inflamation Research oraz recenzent projektów prac doktorskich. W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyła lub nadal uczestniczy jako współbadacz w realizacji międzynarodowych programów badawczych realizowanych w Klinice Choroby Wieńcowej takich jak: GUSTO-study, INJECT-trial, EURO- SYST. CIBIS, CIBIS II, MERIT HF, SYMPHONY, SYMP HONY II, PARAGON A, PARAGON B., CARMEN, A-COMET II, BEAUTIFUL–trial ADVANCE, SURVIVE, CIBISI I CIBIS II, TRITON, OASIS, REGENT, SHIFT, TRILOGY, APPRAISE,. Aktualnie jest głównym badaczem realizowanego w Klinice Choroby Wieńcowej Badania PEARL-HF. .

 1. Działalność dydaktyczna:

Promotor 2 rozpoczętych przewodów doktorskich. Od 2000 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Choroby Wieńcowej. Działalność ta, poza poszerzeniem wiedzy klinicznej studentów, zaowocowała przygotowaniem i przedstawieniem 21 prezentacji ustnych oraz w formie plakatowej na polskich i zagranicznych Konferencjach Studenckich. Trzy prezentacje w 2008 r otrzymały I , II i III Nagrodę w Sesjach Kardiologii Ogólnej i Interwencyjnej. Kierownik zakończonych już 2 specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i 1 z kardiologii. Aktualnie sprawuje opiekę nad 2 lekarzami specjalizującymi się z zakresu kardiologii i 1 z chorób wewnętrznych. Kierownik naukowy i wykładowca kursów obowiązkowych dla lekarzy specjalizacyjnych się z zakresu kardiologii, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 1. Działalność polityczna, społeczna:

Współorganizator Stowarzyszenia Pomocy Sercu przy Klinice Choroby Wieńcowej (1992 – 2004) promującego działania prozdrowotne, organizującego sesje szkoleniowe na temat czynników ryzyka miażdżycy itp. Główny inicjator przekształcenia Stowarzyszenia w Fundacje Pomocy Sercu, która działa przy Klinice do chwili obecnej. Od 2004 roku jest vice-prezesem tej Fundacji.

 1. Działalność organizacyjna:

Współorganizator Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w latach 1988-1990 a następnie pracowni i zespołów badawczych w tej Klinice, Od 1991 roku pełniła funkcję zastępcy Ordynatora do spraw lecznictwa w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej. Wielokrotnie brała udział jasko wykładowca w Małopolskich Warsztatach Echokardiograficznych, Elektrokardiograficznych i Holterowskich.

 1. Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych (pełnione funkcje):

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Sekcji Niewydolności Serca PTK, Sekcji Echokardiograficznej PTK, Sekcji Kardiologii Nieinwazyjnej PTK, European Association of Echocardiography ESC, European Association of Heart Failure , Heart Failure Society of America

 1. Najważniejsze odznaczenia i wyróżnienia: 
 • 1995 – Zespołowa Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki
 • 2006 – Nagroda główna za najlepszą prezentację ustną podczas 3rd Asian Pacific Congress Heart Failure, Taipei, Tajwan
 • 2006 – Nagroda Naukowa Rady Naukowej Folia Cardiologica
 • 2009 – Srebrny medal UJ za wieloletnią służbę
 1. Prywatnie:
 • Własna dewiza życiowa: “człowiek z wielkimi marzeniami jest silniejszy od tego, który jest tylko realistą …”
 • Ulubione sentencje i aforyzmy: “dziel się swoją wiedzą, to sposób na osiągnięcie nieśmiertelności” i>
 • Zamężna, 2 dzieci , 1 wnuk
 • Zainteresowania: balet, muzyka, teatr, jazda na nartach, pływanie

 

Wielkość fontu
Kontrast