Kierownik

 

 

 

Prof. dr hab. Jadwiga Nessler

Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II

Kardiolog, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe, tytuły naukowe:

 

Lekarz medycyny

1981

Akademia Medyczna Kraków

Io specjalizacji z chorób wewnętrznych

1985

Akademia Medyczna Kraków

IIo specjalizacji z chorób wewnętrznych

1990

Akademia Medyczna Kraków

IIo specjalizacji z zakresu kardiologii

2001

Collegium Medicum UJ Kraków

Tytuł Kardiologa Europejskiego

2005

European Board for the Specialty of Cardiology.

Doktorat – nauki medyczne, kardiologia              

1989

Akademia Medyczna Kraków

Habilitacja -nauki medyczne, kardiologia

2008

Collegium Medicum UJ Kraków

Tytuł Fellow ESC

2009

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Stanowisko profesora nadzwyczajnego  UJ                 2011

 

Tytuł profesora                                                                 2014

Stanowisko profesora mianowanego                           2016

 

Kariera zawodowa, staże naukowe:

 

Doktorant

1981- 1985

Studia doktoranckie w I Klinice Kardiologii Akademii Medycznej  im. M. Kopernika                             w Krakowie

Asystent

1985-1991

I Klinika Kardiologii AM w Krakowie

Starszy Asystent

1991-1992

Klinika Choroby  Wieńcowej, Instytut Kardiologii CMUJ

Adiunkt

1992-2008

Zastępca Ordynatora

1991-2009

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej KSS im. Jana Pawła II

Adiunkt mianowany

2008 – nadal

Klinika Choroby Wieńcowej CMUJ

Kierownik Kliniki

2009 – nadal

Klinika Choroby Wieńcowej CM UJ

Ordynator

Kierownik oddziału                                                     2016 – nadal

2009 – 2016

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego KSS im. Jana Pawła II

 

 

 

2010 r – Indywidualna akredytacja II° w zakresie echokardiografii (EAI nr 0097/2010) wydana przez Sekcję Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2010 r – Certyfikat Ultrasonografii Naczyń Krwionośnych zatwierdzony przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dający uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań USG naczyń krwionośnych (nr certyfikatu 0006/X`2010).

 

2020 r – Szkolenie w zakresie zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice – GCP)  potwierdzone  certyfikatem z dnia 31.01.2020

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 

·         Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

·         Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

·         Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

·         Sekcja Niewydolności Serca PTK, Asocjacja Niewydolności Serca PTK

·         Sekcja Echokardiograficzna PTK.

·         Sekcja Kardiologii Nieinwazyjnej PTK

·         European Association of Echocardiography  ESC,

·         European Association of  Heart Failure

·         Heart Failure Society of America

 

Funkcje pełnione w Towarzystwach Naukowych:

 

  • 2011-2013 Przewodniczący Elekt Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2011 – 2013 Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2011 – 2013 Członek Komisji Rewizyjnej  Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2013- 2015 Przewodniczący Elekt  Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2013 – 2015 Przewodniczący  Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2013 – 2015 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2015 – 2017 Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • 2017- 2019 Pełnomocnik ZG PTK ds. Niewydolności Serca

·         2019  –  Pełnomocnik ZG PTK ds. Niewydolności Serca i Opieki Paliatywnej – nadal

·         2021- 2023 Członek Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca

·         Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Prof. Jadwiga Nessler wypromowała 7 doktorów, sprawuje opiekę naukową nad kolejnymi  doktorantami. Jest ekspertem w dziedzinie niewydolności serca, autorem ponad 380 publikacji, a jako ekspert w niewydolności serca – współautorem publikacji i dokumentów eksperckich w tej dziedzinie. Współtworzyła pilotażowy program KONS – Koordynowanej Opieki Nad pacjentem z Niewydolnością Serca. Jest kierownikiem naukowym  z ramienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wortelu dla pacjentów z niewydolnością www.slabeserce.pl oraz Projektu Certyfikacji pielęgniarek niewydolności serca.

 

         

 

Przygotowała i aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu ze środków unijnych dotyczącego modernizacji i rozbudowy Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Tytuł projektu:

„Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”

Numer Projektu

RPMP.12.01.02-12-0607/16

Działanie: 12.1

Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Poddziałanie 12.1.2

Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

(RPO WM)

 

Jest Kierownikiem projektu finansowanego przez Agencje Badań Medycznych pt:  Wpływ  sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z rampirylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca i etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcję wyrzutową.  Projekt 2019/ABM/01/00049