O Klinice

Klinika prowadzi kompleksową (nieiwazyjną i inwazyjną) diagnostykę i terapię różnych postaci klinicznych choroby niedokrwiennej serca.

Tematyka działalności naukowej jest ściśle związana z działalnością kliniczną i obejmuje takie zagadnienia jak: ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia ze szczególnym uwzględnieniem określania ryzyka nagłej śmierci sercowej, ostrej i przewlekłej niewydolność serca z uwzględnieniem zaburzeń neurohormonalnych, przyczyn utrat przytomności, zaburzeń funkcji śródbłonka naczyń, stresu oksydacyjnego, powikłań cukrzycy w układzie krążenia, leczenie opornych hipercholesterolemii.

W ciągu 1 roku w Klinice średnio jest hospitalizowanych około 1300 chorych.  Ponadto intensywnie działa Przychodnia Przykliniczna, która udziela rocznie około 9000 konsultacji specjalistycznych.

 

Wielkość fontu
Kontrast