Zespół

 

Kierownik Kliniki
Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler
Fellow ESC, kardiolog europejski, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

 

 

 

 

Zastępca Kierownika Kliniki

 • Prof. dr hab. med. Ewa Konduracka
  -kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

 

 

Profesorowie:

 • Prof. dr hab. med. Grzegorz Gajos
  – kardiolog europejski, kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych
 • Prof. UJ dr hab. med. Andrzej Gackowski
  –  kardiolog europejski, kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych

 • Prof. UJ dr hab. med. Jarosław Zalewski
  – kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych

Adiunkci:

 • Dr n. med. Paweł Rostoff
  – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Starsi asystenci:

 • Dr n. med. Urszula Czubek
  – kardiolog europejski, specjalista chorób wewnętrznych
 • Dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka, FESC
  – kardiolog europejski, specjalista chorób wewnętrznych
 • Dr n. med. Mateusz Podolec, kardiolog
 • Dr n. med. Aleksander Siniarski, kardiolog

 

 

 Starsi wykładowcy:

 • Św. p. Dr med. Bohdan Nessler
  – Fellow ESC, kardiolog europejski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog 
 • Św. p. Dr med. Artur Pietrucha
  – Fellow ESC, kardiolog europejski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog